Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Thông qua công nghệ lên men của Nhật Bản, chúng tôi sẽ thực thi cùng tồn tại, cùng thịnh vượng với khách hàng và đối tác, chúng tôi sẽ cùng đóng góp vào sự phát triển các loại thực phẩm lên men.

Cung cấp cho toàn thể nhân viên, đồng nghiệp đang làm việc cơ hội để phát triển bản thân và thể hiện bản thân.

Tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty nơi nhân viên thấy hài lòng. Vì tôi cho rằng điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ hướng đến xây dựng các mối quan hệ lâu dài vĩnh viễn với khách hàng của mình.

Tổng Giám Đốc

RYOICHI KUBO

Bằng việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, cùng quy trình sản xuất rất truyền thống, chúng tôi tự hào rằng…

winefoodvietnam